Куриерски услуги на високо ниво

Стремежът на фирмите за куриерски услуги е, да спечелят доверието на своите клиенти и да го запазят. Те разполагат с изградени офиси, като приемат и доставят пратки на техните клиенти от и до всяка точка у нас с куриер. Някои и за цял свят извършват международни куриерски услуги.

Куриерските фирми търсят непрестанно нови възможности за развитие, за да отговорят на изискванията на клиентите си и предлагат допълнителни услуги, като – хибридна поща, наложен платеж, връщане на придружаващи документи, приоритетна доставка, обратна разписка, супер експресни доставки в рамките на деня, обявена стойност, доставка извън тарифата и графика на обслужване.

Силното развитие на търговията по интернет дава на клиентите много възможности за куриерски услуги, за да са доволни от доставките на стоки, поръчани в електронните магазини. Доброто си име дължат единствено на качеството на предлаганите услуги и на служителите.

Какви пратки можете да изпращате с http://rapido.bg/. Не се приемат за доставка всякакви вещи, класифицирани от национални и международни разпоредби като опасни за куриер; негодни за консумация алкохолни съединения, растения и стоки с бързо разваляне, всякакви вещи, забранени в страната по направление; неприлични или противоречащи предмети на нравствените норми, религиозни материали на нерегистрирани секти и организации или забранени; опасни стоки.

При съмнение от куриер за поставени в пратките забранени предмети или вещества, се изисква съгласие от изпращача за проверка. При отказ, на изпращача, пратката не се приема. Когато има съмнения, че забранени предмети или вещества съдържа приетата пратка, фирмата за куриерски услуги изисква писмено съгласие за отварянето й. При отказ уведомява прокуратурата.

Освен отговорността, установената в закона, подателят ще отговаря и за всяка вреда, причинена на фирмата, подизпълнителите и партньорите й или трети лица. Изпращачът има право да получи експресни доставки с качество и параметри, отговарящи на стандарта; информация за характеристиките на услугите да получава; молби, жалби и предложения да подава; да получава в договорения срок отговори и обезщетение да получи.

Изпращачът е длъжен вярна и изчерпателна информация да предостави за адреса, да осигури транспортната документация и правилно приложена. Върху товарителницата за куриерски услуги трябва да се посочи задължително телефонния номер.

Подателят е длъжен всички необходими митническите формалности и документи да приложи, в съответствие с разпоредбите. Възложителят ще понесе отговорността за невярно деклариране на съдържанието, мито, в случай че получателят не го заплати на куриер.

Изпращане на специални пратки чрез куриер

В разгара на горещия сезон, някои фирми за куриерски услуги предлагат за удобството ви да “замрази” важните пратки и сигурния им превоз ще гарантира. Една от най-актуалните услуги за летния сезон, е превоз и експресни доставки с хладилна чанта под наем. “Леденият” превоз е с минимална надбавка върху цената за куриер.

Възложителят е длъжен да предаде опаковани пратките и в състояние, което да издържи превоза и процеса на транспортиране с куриерски услуги. В случай, че не е направено това, на риск единствено на изпращача ще бъдат превозвани пратките и само на негова отговорност. Една пратка може от един или няколко пакета да се състои, всеки с отделна идентификация за куриер и да отговаря на условия за максимални и минимални размери и килограми.

Не се приемат стоки с особена стойност – благородни метали, скъпоценни камъни, оригинална бижутерия, антики, естествени перли, предмети на изкуството; удостоверения, пари, дългови книжа, гаранции и други вещи с парична стойност, документи, кредитни, чекове, полици и записи на заповед телефонни карти, документи за дружествени дялове, акции, както и документи на хартиен носител или други средства, даващи право на плащане.

Не се приемат за доставка с куриерски услуги ваучери и талони за над 520 евро за пакет; килими, кожи, часовници и бижута, стоки от кожа за повече от 520 евро за пакет; всякакви стоки над 13 000 евро за пакет; товари със съдържание и външен вид за изпращане, което е в нарушение на закона; взривни вещества, оръжия, амуниции, противозаконни наркотични вещества, леснозапалими предмети, газ, силно действащи, психотропни и отровни вещества; радиоактивни, заразни или корозивни вещества.

Не се приемат за куриерски услуги товари, които биха могли да са опасност за персонала, който ги пренася или за околната среда, или да застрашат сигурността на превозните средства, използвани за експресни доставки, на трети лица или вреди на други пратки да причинят, които се превозват на същите транспортни средства или стоки, подлежащи на разваляне, животински кожи, мъртви или живи животни, медицински отпадъци, материал за медицински или биологични изследвания, части от тялото или органи, човешки останки; стоки със забранен внос или износ, или специално разрешение изисква в съответствие с разпоредбите на законодателството на дадената страна.

Изисквания за лиценз на куриерска фирма

Лицензът дава право на съответните фирми за куриерски услуги да изграждат собствена пощенска мрежа и да правят експресни доставки. Универсалната пощенска услуга под търговска марка се предоставя с всички куриерски услуги, включени в универсалния пощенски обхват – писма, кореспондентски пратки, пряка пощенска реклама, пощенска карта, секограми, печатни произведения, малки пакети, колетни пратки. В центровете за куриерски услуги се предоставят и преводи по банкови сметки, и парични преводи.

Услуга „до поискване” с куриер се предлага на територията на места с офиси на фирмата. Куриерски доставки се извършват по всякакви международни дестинации, разпространение на листовки и брошури неадресирани рекламни материали и експресни доставки до пощенски кутии в цялата страна; доставка до корпоративни клиенти при връчване на фактури срещу подпис или до пощенска кутия; складиране, транспорт и логистика; доставка на поръчани чрез интернет стоки по куриер с наложен платеж; актуализиране на бази данни; хибридна поща, пликоване, сгъване и адресиране на писма. Ежедневно над 20 000 пратки се доставят и над 350 000 рекламни материала се разпространяват.

Тези фирми извършват и международни куриерски услуги, като използват независими договорни партньори и подизпълнители. Те гарантират избора им, защото с добра репутация се ползват и качествено извършване на куриерски услуги. Списъкът на страните, които обхващат услугите и характеристиките им, са изложени в ценовите листи на техните сайтове, публикуват се в интернет пространството, в печатни медии и специално издадени брошури за експресни доставки и други информационни материали.

Договорните отношения ще се изпълняват между страните, в съответствие с Женевската конвенция,в случай на международен превоз по суша, и на Варшавската конвенция с последвалите изменения или на Монреалската конвенция, в случай на международен транспорт по въздух, на всякакви изменения, които могат към тези конвенции да бъдат приети.

Куриерски услуги се извършват от 9 до 18:00 часа в работни дни, а в неработни при наличието на специална уговорка за куриер се осъществяват с клиентите.

Една пратка може от 1 или няколко пакета да се състои, с отделна идентификация всеки. За да се извършат куриерски услуги, пратките трябва на изискванията да отговарят, посочени в ценовите листи и на други изисквания – минимално и максимално тегло и размери на пакет или плик. Информацията за получателя без да се изискват документи за самоличност се получава, за доказване длъжността на получателя, или документ за роднинска връзка и т.н.